You need flash!
no cover -  
booklet

Antidotum - Kasia Kowalska

Antidotum

Antidotum
rock polish pop polskie pop rockKasia Kowalska (b. June 13, 1973 in Sulejówek, Poland) is a Polish pop rock singer/songwriter. In 1996 she represented Poland in the Eurovision Song Contest. From a young rebel who was fascinated by heavy metal, Sinead O'Connor and Kate Bush she transformed into a mature women full of wisdom and a loving mother who now prefers to spend time while listening to calm and beautiful sounds of Tori Amos but still finds herself enjoying rock music. Kasia has always been a rebel Show more ...

Antidotum - Kasia Kowalska

Juї nie czekam,
Juї nie trwoniк mych dni na їal.
Jestem pewna,
Trzeџwym okiem dziњ widzк, jak
Kaїdy z nas robi bі№d:
Czeka, aї przyjdzie ktoњ,
Kto wypeіni nasz њwiat.
Kaїdy z nas cierpi, bo
Wierzy, їe przyjdzie ktoњ,
Kto ukoi nasz strach.

Co moїe przyjњж - tego nigdy nie wiesz.
Za caіe zіo przestaс winiж siebie.
Wiarк masz, siік masz, by zmieniж to.

Zrzucк ciкїar Twych kіamstw
Powtarzanych co dnia.
Zacznк wierzyж w to, їe
Їyж bez Ciebie siк da.
Obiecam otrzeж swe іzy.
Juї wiem - nie po to mam byж,
By siк zadrкczaж, do wnкtrza,
Swуj krzyk chowaж - nie tego chcк.
Dziњ nie tego chcк...

Juї nie czekam,
Nie odpowiem, їe siі mi brak.
Jestem wdziкczna,
Antidotum dziњ w sobie mam.

Co moїe przyjњж - tego nigdy nie wiesz.
Za caіe zіo przestaс winiж siebie.
Wiarк masz, siік masz, by zmieniж to.

Zrzucк ciкїar Twych kіamstw
Powtarzanych co dnia.
Zacznк wierzyж w to, їe
Їyж bez Ciebie siк da.
Obiecam otrzeж swe іzy.
Juї wiem - nie po to mam byж,
By siк zadrкczaж, do wnкtrza,
Swуj krzyk chowaж - nie tego chcк.
Dziњ nie tego chcк...

Zrzucк ciкїar Twych kіamstw
Powtarzanych co dnia.
Zacznк wierzyж w to, їe
Їyж bez Ciebie siк da.
Obiecam otrzeж swe іzy.
Juї wiem - nie po to mam byж,
By siк zadrкczaж, pamiкtaj
Dziњ nie tego chcк...

Zrzucк ciкїar Twych kіamstw
Powtarzanych co dnia.
Zacznк wierzyж w to, їe
Їyж bez Ciebie siк da.
Obiecam otrzeж swe іzy.
Juї wiem - nie po to mam byж,
By siк zadrкczaж, do wnкtrza,
Swуj krzyk chowaж - nie tego chcк.
Dziњ nie tego chcк...TOPlist