You need flash!
no cover -  
booklet

Militia Christi - Daniel Landa

Militia Christi

Pozdrav Z Fronty
czech neofolkDaniel Landa started his musical career in an oi! band Orlík (founded in 1988) which has become the most successful oi/punk racist band in the Czech history. Landa continued as a musican unlike the other members. He's been playing music in a range of rock ballad and nationalist songs though without racist themes. His solo albums have made from him one of the most successful singers in Czech Republic. He has recorded 8 LPs, 3 live CDs/DVDs and two best-of compilations so far. Show more ...

Militia Christi - Daniel Landa

Za hradbou Akkonu jeden svět chvatně zmírá & poslední z posledních !
K božímu zákonu teď oči neupírá, dávno je vládcem hřích.
Jen ostří v krvi zbrocené po padlých půlměsících, volá tu po právu.
Militia christi & templářům zvoní zvon.
Militia christi & poslední pohled na Akkon
Militia christi -
meč a kříž tělo jedno jest.
Militia christi -
Amen.

Hle stará jejich zem ! Chladná a rozbouřená nikoho nevítá.
Vítr se směje všem, jak roztoužená žena na kříži přibitá !
Pýcha křižáka, stejná jak pýcha krále, čeří hladinu.
Krkavce přiláká. tento totiž dokonale cítí mršinu.

Militia christi & rudý kříž ožije.
Militia christi -

kde je útulná Francie ?
Militia christi-
sám král jim závidí.
Militia christi -
Amen.

K Petrově stolici nářek nedoléhá.
Hluchý je Spasitel.
Plamínek na svíci jak pominutý běhá
z Otce je nepřítel.
Zástupy kacířů měšťané pozorují.
Přišel i vyšší stav.
Trosky jsou z rytířů. Některé kamenují,
když se pak přidal dav.

Militia christi & na konci cesty mříž.
Militia christi -
poslední pohled na Paříž.
Militia christi -
hranice hořely.
Militia christi -
Amen.TOPlist